inhoud: International Voice Dialogue Akkoord - IVDA

Hal en Sidra Stone, de oprichters van Voice Dialogue, bevelen aan dat er geen certificeringsprogramma in Voice Dialogue is. omdat een certificaat aan de muur van ons kantoor mensen zou kunnen laten denken dat ons eigen leren klaar is. en we weten dat het Bewust Ego Proces nooit af is! en dat het krijgen van een paar sessies, het gaan naar een enkele weekendworkshop, en/of het lezen van een boek niet genoeg training is om Voice Dialogue goed te faciliteren (Begeleider Worden).

Een team van internationale Voice Dialogue trainers, ondersteund door Hal & Sidra Stone, ontwikkelde een International Voice Dialogue Akkoord over kwaliteit binnen de wijdverspreide Voice Dialogue gemeenschap. Elk profiel op de Voice Dialogue Europe website (Een Begeleider Vinden) geeft aan of de begeleider de International Voice Dialogue Akkoord (www.ivda.info) heeft ondertekend.

De ethische richtlijnen hieronder zijn een uittreksel van de International Voice Dialogue Akkoord

 • Verder werken aan het eigen Voice Dialogue-proces. .
 • De problemen van de cliënt en het werk vertrouwelijk behandelen.
 • Het werken aanpassen aan de eigen competentie en de behoeften van de cliënt.
 • Duidelijk zijn jegens de cliënt over de eigen professionele oriëntatie (coaching, counseling, therapie…) en over wat de cliënt kan verwachten.
 • Cliënten doorverwijzen naar specialisten indien nodig*.
 • De relatie met de cliënt nooit gebruiken in het eigen voordeel.
 • Het recht respecteren van de cliënt om op ieder moment een einde te maken aan de relatie.
 • De cliënt aanmoedigen een andere facilitator te zoeken als dat meer in het belang van de cliënt lijkt te zijn.
 • Bewust blijven van de bindingspatronen die kunnen ontstaan tussen cliënt en facilitator (overdracht en tegenoverdracht) en verantwoording nemen voor het eigen aandeel in het patroon; ervoor waken om niet op een romantische of seksuele manier betrokken te raken met een cliënt of huidige trainee.
 • De vorige facilitator(s) van een cliënt respecteren.
 • Ernaar streven om transparante professionele contacten te onderhouden binnen de Voice Dialogue-gemeenschap. .
 • Zich houden aan de plaatselijke wetten met betrekking tot belastingen d.w.z. praktiserend binnen het bereik van een licentie), professionele verplichtingen, juridische aangelegenheden.

* Voice Dialogue begeleiders/leraren, vooral diegenen zonder formele training in klinische psychologie, dienen te leren om de waarschuwingssignalen te herkennen van psychische ziekten/stoornissen - psychose, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, etc. Deze kennis helpt Voice Dialogue facilitators/leraren, naast andere dingen, om te bepalen wanneer zij niet met iemand moeten werken, maar in plaats daarvan deze persoon door dienen te verwijzen naar een competente specialist. In elk geval kan Voice Dialogue geen vervanging zijn voor medische zorg.


De akkoord is tot stand gekomen dankzij de internationale samenwerking van Franca Errani, Giovanni Civita, Robert Stamboliev, Maria Daniels, Geneviève Cailloux, Pierre Cauvin, J´aime ona Pangaia, Judith Tamar Stone, en Miriam Dyak. Voor contactgegevens, het huidige document en de lijst van supporters, zie de officiële site van de International Voice Dialogue Agreement www.ivda.info in verschillende talen.


Hal en Sidra Stone over de Internationale Voice Dialogue akkoord:

(...) Wij menen dat deze documenten de basisgeest van het werk - en de onderliggende psycho-spirituele waarden die het vertegenwoordigt - handhaven terwijl ze criteria presenteren om de kwaliteit van de begeleiding en het onderwijs te beschermen. De geest van het werk wordt beschermd door het gevoel van voortgaand proces, de ruimte voor de evolutie van het bewustzijn (of de uitdrukking van de organiserende intelligentie van het universum), en het vermijden van rigide eisen omdat ieders pad - en Bewust Ego Proces - uniek is. De toewijding aan kwaliteit en de juiste waarborgen worden goed weergegeven door de presentatie van ethische richtlijnen en een opsomming van aanbevelingen zowel voor de basisvaardigheden als voor het doorlopende proces dat nodig is voor bekwaam faciliteren en onderwijzen.

Hal Stone & Sidra Stone - Albion, September, 2009

Hal & Sidra schrijven verder op hun website, in het gedeelte over de IVDA richtlijnen:

(...) We herhalen onze overtuiging dat er geen manier is om een Bewust Ego proces te certificeren. En, op dit moment, is er geen manier om specifieke richtlijnen te creëren voor de evaluatie van een Bewust Ego proces. Het is waar dat er basisprincipes zijn die geleerd moeten worden en training die gevolgd moet worden. Maar de vereiste hoeveelheid zal van persoon tot persoon verschillen. En het is van het grootste belang dat leraren en begeleiders hun eigen proces in de een of andere vorm voortzetten. Wij zien dit als basisvereisten. Maar individuen zijn verschillend; de vorm die dit aanneemt zal voor ieder uniek zijn. En de hoeveelheid tijd die dit in beslag zal nemen zal variëren afhankelijk van het individu. (...)

Hal & Sidra Stone.

Zoek de hele verklaring op Voice Dialogue International.