content: Wettelijke opmerkingen

Voice Dialogue Europe AiSBL

Voice Dialogue Europe AiSBL

Rue Lens 23
1000 Brussel
Belgïe


Namens de Voice Dialogue gemeenschap, voor inhoud en administratie:

Myriam Ladeuze contact (at) voice-dialogue-europe.net


Voor web en technisch beheer:

Italiano: Marie-Danielle Koechlin
Français, English and Nerderlands: Myriam Ladeuze
Deutsch: Teres Grau
English: Judith Hendin
Español: Emilie Sonego

Erkenning

Met dank aan Theres Grau voor het idee van deze site en aan Jan Quast voor de originele webontwikkeling.

De beheerders van Voice Dialogue Europe zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie verstrekt door begeleiders voor de lijsten (Vind een begeleider, Inleidingen, Opleidingen, Verdere opleidingen) en/of voor hun persoonlijke Detail's pagina's. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die daar gepresenteerd wordt, kan alleen de begeleider die de informatie heeft verstrekt aansprakelijk zijn, niet de administratie van Voice Dialogue Europe die de informatie in het platform heeft geïntegreerd.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site van Voice Dialogue Europe AiSBL betekent niet dat zij controle uitoefent over deze sites, noch dat zij verantwoordelijkheid neemt voor de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van een geschil/klacht zijn de Belgische autoriteiten en de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. Voor de verwerking van persoonsgegevens is het de 'Belgische Autoriteit voor de Bescherming van Persoonsgegevens'. Als een bepaling van deze Disclaimer en Privacybeleid ongeldig blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk in de buurt komt. van het onderliggende doel van de voorgestelde bepaling.

Privacybeleid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van Voice Dialogue Europe AiSBL respecteert de geldende wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende de bescherming van de privacy en de verwerking van gegevens van persoonlijke aard.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Stuur je informatie over onze activiteiten
  • Neem indien nodig contact met u op om de site up-to-date te houden
  • U op de hoogte stellen van wijzigingen aan de site
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voice Dialogue Europe AiSBL geeft geen persoonsgegevens door aan derden.

U heeft het wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen voor zover mogelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.